Religiös eller frälst?

Meningen med livet - religiös eller frälst


Vad är skillnaden mellan att vara religiös och att vara frälst? Jesus är ingen religion utan en relation som du kan få ta del av.
Frågan, – är du religiös? har jag fått många gånger. Ibland kan man skönja nyfikenhet och ibland ren hånfullhet. Jag brukar konstant svara jag är frälst men inte religiös, vad menar jag med det, låt mig förklara.
För de allra flesta är religiös detsamma som kristen. Eller i dagens samhälle kan det också vara synonymt med andligt sökande i allmänhet. Men jag vill förklara skillnaden, eftersom religiös ofta har en negativ klang för många. Jag brukar säga att min tro på Jesus är ingen religion utan istället en relation.
Religion kan driva människor att göra dumma saker. Hur många krig har t.ex inte utspelats i religionens namn. Sekter som kyrkan i Knutby är också exempel på när en relation har ersatts med religion. IS gör våldsdåd i religionens namn och så vidare.
Varför vill då många människor inte ha med Jesus att göra, jo därför att de blivit bombarderade med religion ända från barndomen. Kanske har du fått lära dig att som religiös får du inte dricka, röka och så vidare. Det skapar ju automatiskt ett avståndstagande, för det du vill är ju att ha kul och inte få en massa pekpinnar i livet.
Jesus vill inte knyta dig till en religion han vill ha en relation med dig. Han dog på korset för alla människors frälsning och utplånar all synd av den anledningen att han vill ha en relation med dig. Bara genom att bekänna dina synder och be Jesus bli Herre i ditt liv kommer du in i den relationen. Detta är något helt unikt. Ingen religion erbjuder en relation där Gud söker människan. Bara Jesus gör det. Att acceptera den gåvan och ta emot honom, är det som kallas att bli frälst.
Relationen kan sedan bli starkare och starkare med tiden om du läser din bibel och ber till Jesus. 
På samma sätt som din livspartner vill tala med dig, på samma sätt vill Gud tala med dig. Därför är det viktigt att vi sätter av tid till bön och eftertänksamhet och bibelläsning. Det öppnar upp dig för ett spännande och innehållsrikt liv.
Jörgen Milton

Kommentarer

Albert sa…
Mycket bra förklarat, Jörgen. Du är inte långt ifrån Guds Rike.